De organisatie van Japies Hof  (hierna te noemen Woohoo BV) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden of onvolledigheden zijn helaas niet altijd te vermijden. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Woohoo BV is niet aansprakelijk voor -directe of indirecte- schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende foto’s en teksten liggen bij Woohoo BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Woohoo BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De inhoud van deze disclaimer kan ten allen tijden gewijzigd worden. Woohoo BV is niet verplicht de gebruikers van haar website hiervan op de hoogte te stellen.

 

Woohoo B.V.